Begeleiding en ondersteuning

Begeleiding en ondersteuning is gericht op het behoud en bevordering van de zelfredzaamheid van de cliënt. Daarom biedt Thuiszorg Care Pro individuele begeleiding door professionele begeleiders bij u thuis aan. Wij ondersteunen u bij het toepassen van aangeleerde vaardigheden en gedrag in het dagelijks leven en helpen u met het brengen van structuur en ritme in het leven, zodat u zo veilig en zelfstandig als mogelijk thuis kunt blijven wonen.

Thuiszorg Care Pro kan op de volgende gebieden begeleiding verzorgen:

 • Het inzetten van de eigen kracht.
 • Het indelen van de dag;
 • Het uitvoeren van praktische zaken;
 • Het doen van boodschappen of het bereiden van een maaltijd;
 • Het opzetten van een overzichtelijke administratie en het invullen van formulieren;
 • Het regelen van geld- en bankzaken;
 • Het versterken van de sociale omgeving;
 • Het aanbrengen van structuur en regie;
 • Het participeren in de samenleving;
 • Het leren omgaan met een beperking of aandoening;
 • Zorgen voor hulpmiddelen zoals vervoer, traplift, rollator etc.

Voorwaarden en vergoeding

De begeleiding wordt vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gefinancierd. U heeft een indicatie nodig van uw gemeente. Met deze indicatie, wordt ondersteunende begeleiding betaald vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). Uw gemeente vergoedt een groot deel en u betaalt een eigen bijdrage. Dat betekent dat u een deel van de kosten zelf betaalt. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, de samenstelling van uw huishouden, uw leeftijd én of u al een eigen bijdrage betaalt voor andere WMO-voorzieningen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de hoogte hiervan. Op de website van het CAK (Centraal Administratie Kantoor) kunt u een proefberekening maken van uw maximale eigen bijdrage per vier weken. U vraagt de indicatie aan bij het Wmo-loket van uw gemeente.

Neem contact op met ons!

Wilt u zorg of begeleiding aanvragen of meer weten over de verschillende soorten zorgdiensten die wij aanbieden? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek.