Huishoudelijke hulp

Thuiszorg Care Pro biedt professionele hulp in het huishouden voor mensen die door een beperking, ziekte, ouderdom of een handicap het huishoudelijke werk niet zelf kunnen doen. Wij kunnen u ondersteunen bij het geheel of gedeeltelijk overnemen van huishoudelijke taken, zoals:

  • Het schoonmaken van uw huis;
  • Het verschonen van de bedden;
  • Het stofzuigen;
  • Het zemen van de ramen;
  • Het wassen van uw kleding.

Een schoon en opgeruimd huis draagt bij uw gevoel van welzijn. Wij maken samen met u een persoonlijk ondersteuningsplan afgestemd op uw wensen en behoeften. 

Voorwaarden en vergoeding

Huishoudelijke hulp kan vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz wordt uitgevoerd door de Zorgkantoren en is bedoeld voor de meest kwetsbare mensen die 24 uur per dag zorg en/of toezicht nodig hebben. Het gaat om mensen met een blijvende lichamelijke, verstandelijke of psychogeriatrische beperking. Het CIZ stelt vast wie er in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding van hulpmiddelen vanuit de Wlz.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Hulp bij het huishouden valt onder de Wmo als:

  • u 18 jaar of ouder bent, en
  • u het huishouden zelf niet kunt doen vanwege en ziekte, beperking of hoge leeftijd, en
  • u geen recht heeft op Wlz-zorg, en
  • het niet lukt om voldoende hulp te krijgen uit uw omgeving

Voor hulp aan huis betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, de samenstelling van uw huishouden, uw leeftijd én of u al een eigen bijdrage betaalt voor andere voorzieningen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de hoogte hiervan. Op de website van het CAK (Centraal Administratie Kantoor) kunt u een proefberekening maken van uw maximale eigen bijdrage per vier weken. U vraagt de indicatie aan bij het Wmo-loket van uw gemeente.

Neem contact op met ons!

Wilt u zorg of begeleiding aanvragen of meer weten over de verschillende soorten zorgdiensten die wij aanbieden? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek.