Onze werkwijze

Als u zorg wenst van Thuiszorg Care Pro, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij hebben geen wachtlijst.
Tijdens het intakegesprek nemen we de tijd om uw zorgvraag te verhelderen, uw wensen en behoeften in kaart te brengen, zorgen te bespreken en vragen te beantwoorden.
De wijkverpleegkundige stelt de zorgbehoefte vast en legt deze vast in een indicatie. De indicatie bepaalt welke zorg vergoed wordt en vanuit welk financieringsdomein.

Het zorgplan is een document dat bij de start van onze zorgverlening in overleg met u wordt opgesteld. In het zorgplan worden de afspraken over de uitvoering van de zorgverlening en de uitkomsten van de zorgplanbespreking vastgelegd. In het zorgplan sluiten wij zoveel mogelijk aan bij uw wensen en leefgewoonten.  

Zodra er een persoonlijk plan is opgesteld, dat volledig in uw zorgbehoefte en wensen voorziet, wordt u gevraagd akkoord te geven op de zorgovereenkomst. Met het ondertekenen hiervan, bevestigt u dat u zorg van ons wilt ontvangen en kunnen we starten met de zorg die u nodig heeft.

Gedurende het zorgproces nemen we regelmatig contact met u op om te kijken hoe u onze dienstverlening ervaart. De voortgang, signalering, doelen en resultaten van het zorgplan worden continue geëvalueerd en geactualiseerd.

Neem contact op met ons!

Wilt u zorg of begeleiding aanvragen of meer weten over de verschillende soorten zorgdiensten die wij aanbieden? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek.