Verpleging

Thuiszorg Care Pro kan een deel of de volledige verpleging op zich nemen. Onze verpleging wordt verleend door gediplomeerde en BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) geregistreerde verpleegkundigen. Ze helpen u bij het verrichten van verpleegtechnische handelingen en geven u advies over hoe om te gaan met uw ziekte. Zo zorgen onze verplegers er samen met u voor dat u zo lang mogelijk zelfstandig in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen.

De verpleegkundige kan u ondersteunen bij:

  • Het verzorgen van wonden;
  • Het controleren van de bloedsuiker;
  • Het geven van injecties;
  • Het toedienen van medicijnen;
  • Zuurstof toedienen;
  • Het verzorgen en begeleiden bij een beroerte (CVA);
  • Het verzorgen en begeleiden bij diabetes.

Voorwaarden en vergoeding

Om voor vergoeding van verpleging in aanmerking te komen, heeft u een indicatie nodig. Een wijkverpleegkundige komt hiervoor bij u thuis en neemt met u uw persoonlijke situatie door. Op basis van dit gesprek wordt een indicatiestelling opgesteld; dit is een plan waarin wordt vastgelegd op welke momenten u behoefte heeft aan verpleging, en aan welke verpleging. Met deze indicatie, wordt verpleegkundige verzorging betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat betekent dat de zorg onder uw basisverzekering valt en dat uw zorgverzekeraar de kosten vergoed. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen en er geldt geen eigen risico voor deze vorm van zorg. Verpleging kan ook worden gegeven binnen de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Dit is een andere procedure. 

Neem contact op met ons!

Wilt u zorg of begeleiding aanvragen of meer weten over de verschillende soorten zorgdiensten die wij aanbieden? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek.