Persoonlijke verzorging

Wanneer u door een beperking, ziekte of na een ongeval of ziekenhuisopname hulp nodig hebt, dan kunt u voor persoonlijke verzorging een beroep doen op Thuiszorg Care Pro. Onze verzorgenden kunnen u helpen bij onderdelen van de dagelijkse verzorging zoals: 

  • Het in- en uit bed gaan;
  • Het wassen, douchen en naar het toilet gaan;
  • Het aan- en uitkleden, hulp bij het aanbrengen of aantrekken van steunkousen, prothesen enzovoort;
  • Het tandenpoetsen, scheren, sieraden omdoen, handverzorging, gebitsverzorging enzovoort;
  • Het eten en drinken;
  • Het innemen van medicijnen, ogen druppelen, zalf of crème aanbrengen op de huid, het verzorgen van een stoma etc.

Voorwaarden en vergoeding

Om voor vergoeding van verpleging in aanmerking te komen, heeft u een indicatie nodig. Een wijkverpleegkundige komt hiervoor bij u thuis en neemt met u uw persoonlijke situatie door. Op basis van dit gesprek wordt een indicatiestelling opgesteld; dit is een plan waarin wordt vastgelegd op welke momenten u behoefte heeft aan verpleging, en aan welke verpleging. Met deze indicatie, wordt verpleegkundige verzorging betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat betekent dat de zorg onder uw basisverzekering valt en dat uw zorgverzekeraar de kosten vergoed. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen en er geldt geen eigen risico voor deze vorm van zorg. Verpleging kan ook worden gegeven binnen de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Dit is een andere procedure. 

Neem contact op met ons!

Wilt u zorg of begeleiding aanvragen of meer weten over de verschillende soorten zorgdiensten die wij aanbieden? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek.